ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Achaeus curvirostris


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Achaeus curvirostris (A.Milne-Edwards, 1873)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Achaeus elongatus Sakai, 1938

  Achaeus fissifrons (Haswell, 1879)

  Achaeus tenuicollis Miers, 1886

  Stenorhynchus curvirostris A.Milne-Edwards, 1873

  Stenorhynchus fissifrons Haswell, 1879

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Inachidae
 • สกุล:
  Achaeus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2007
วันที่อัพเดท : 23 มิ.ย. 2564 12:22 น.
วันที่สร้าง: 23 มิ.ย. 2564 12:22 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง