ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Scrobipalpa heliopa


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Scrobipalpa heliopa Lower, 1900
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Tobacco Stem Gall
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหนอนท้องมานยาสูบ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Gelechiidae
 • สกุล:
  Scrobipalpa

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง