ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Arius


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Arius Valenciennes, 1840
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Arias

  Ariodes Müller & Troschel, 1849

  Arium

  Pseudarius Bleeker, 1862

 • ชื่อสามัญ::
  - Blacktip sea catfish
 • ชื่อไทย::
  - กดทะเล - นกกระเบื้องผา
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Siluriformes
 • วงศ์::
  Ariidae
 • สกุล:
  Arius
วันที่อัพเดท : 9 ก.ย. 2562 20:36 น.
วันที่สร้าง: 9 ก.ย. 2562 20:36 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง