ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Schistura poculi


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Schistura poculi (Smith, 1945)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Nemacheilus poculi (Smith, 1945)

  Noemacheilus poculi Smith, 1945

 • ชื่อสามัญ::
  - stream loach
 • ชื่อไทย::
  - ค้อ - ค้อลายถี่
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Cypriniformes
 • วงศ์::
  Nemacheilidae
 • สกุล:
  Schistura
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ก.ค. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ก.ค. 2566
วันที่อัพเดท : 9 ก.ย. 2562 20:34 น.
วันที่สร้าง: 9 ก.ย. 2562 20:34 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง