ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Sarcographa actinobola


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Sarcographa actinobola (Nyl.) Zahlbr.
 • Status:
  ACCEPTED
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Ascomycota
 • ชั้น::
  Lecanoromycetes
 • อันดับ:
  Ostropales
 • วงศ์::
  Graphidaceae
 • สกุล:
  Sarcographa
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2004

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง