ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Salix tetrasperma


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Berrya mollis Wall.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Pleiarina boseensis (N.Chao) N.Chao & G.T.Gong

  Pleiarina populifolia N.Chao & J.Liu

  Pleiarina tetrasperma (Roxb.) N.Chao & G.T.Gong

  Ripsoctis indica Raf.

  Salix apiculata Andersson

 • ชื่อสามัญ::
  - Indian willow, White willow
 • ชื่อไทย::
  - สนุ่น
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - คล้าย ไคร้นุ่น ตะไคร้บก ไคร้ใหญ่ ตะหนุ่น สนุ่นน้ำ - สนุ่น
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Malvales
 • วงศ์::
  Malvaceae
 • สกุล:
  Salix
วันที่อัพเดท : 17 ส.ค. 2563 09:16 น.
วันที่สร้าง: 17 ส.ค. 2563 09:16 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง