ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Saccharicoccus sacchari


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Saccharicoccus sacchari (Cockerell, 1895)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Dactylopius sacchari Cockerell, 1895

  Dactylopius sacchari brasiliensis van Gorkum, 1913

  Erium sacchari Lindinger, 1935

  Pseudococcus sacchari Cockerell, 1902

  Saccharicoccus sacchari Ferris, 1950

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยแป้งอ้อย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Pseudococcidae
 • สกุล:
  Saccharicoccus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง