ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Russula sororia


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Russula sororia (Fr.) Romell, 1891
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Russula consobrina subsp. sororia (Fr.) Sacc.

  Russula consobrina subsp. sororia Fr.

  Russula consobrina var. intermedia Cooke

  Russula consobrina var. sororia (Fr.) Anon.

  Russula consobrina var. sororia (Fr.) Gillet

 • ชื่อสามัญ::
  - Comb Russula, Sepia Brittlegill
 • ชื่อไทย::
  - -
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Basidiomycota
 • ชั้น::
  Agaricomycetes
 • อันดับ:
  Russulales
 • วงศ์::
  Russulaceae
 • สกุล:
  Russula
วันที่อัพเดท : 3 ธ.ค. 2563 15:33 น.
วันที่สร้าง: 3 ธ.ค. 2563 15:33 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง