ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Rhinecanthus aculeatus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Rhinecanthus aculeatus (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Balistapus aculeatus (Linnaeus, 1758)

  Balistes aculeatus Linnaeus, 1758

  Balistes heteracanthus Bleeker, 1859

  Balistes ornatissimus Lesson, 1831

  Monacanthus cheverti Alleyne & Macleay, 1877

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Tetraodontiformes
 • วงศ์::
  Balistidae
 • สกุล:
  Rhinecanthus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2563
วันที่อัพเดท : 10 มี.ค. 2564 17:20 น.
วันที่สร้าง: 10 มี.ค. 2564 17:20 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง