ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Rattus norvegicus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Epimys norvegicus (Berkenhout, 1769)

  Epimys norvegicus socer Miller, 1914

  Mus caraco Pallas, 1779

  Mus caspius Oken, 1816

  Mus decumanoides Hodgson, 1841

 • ชื่อสามัญ::
  - Brown Rat
 • ชื่อไทย::
  - หนูท่อ, หนูขยะ, หนูนอร์เวย์ - หนูท่อ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Mammalia
 • อันดับ:
  Rodentia
 • วงศ์::
  Muridae
 • สกุล:
  Rattus
วันที่อัพเดท : 19 ธ.ค. 2561 15:43 น.
วันที่สร้าง: 19 ธ.ค. 2561 15:43 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง