ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Ralstonia solanacearum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi & al., 1996
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  ? solanacearum Smith, 1896

  Burkholderia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi et al., 1993

  Pseudomonas solanacearum (Smith, 1896) Smith, 1914

 • ชื่อไทย::
  - โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Proteobacteria
 • ชั้น::
  Betaproteobacteria
 • อันดับ:
  Burkholderiales
 • วงศ์::
  Burkholderiaceae
 • สกุล:
  Ralstonia

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง