ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Argyroploce schistataceana


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Argyroploce schistataceana (Sn.)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Agryoploce Sneyd Taylor, 1927

  Argyloploce Matsumura, 1931

  Argyploce Diakonoff, 1953

  Argyrophoce Stephens, 1834

  Argyroploca Hübner, 1825

 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหนอนเจาะลำต้นอ้อย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Tortricidae
 • สกุล:
  Argyroploce

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง