ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Argyreia suddeeana


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Argyreia suddeeana Traiperm & Staples
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Ipomoea suddeeana (Traiperm & Staples) J.R.I.Wood & Scotland

 • ชื่อไทย::
  - จิงจ้อภาชี
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Solanales
 • วงศ์::
  Convolvulaceae
 • สกุล:
  Argyreia

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง