ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Pterygoplichthys spp.


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - ปลากดเกราะ, ปลาซักเกอร์
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Siluriformes
 • วงศ์::
  Loricariidae
 • สกุล:
  Pterygoplichthys

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง