ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Pidorus gemina


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Pidorus gemina Walker, 1854
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Zygaenid Moth
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Zygaenidae
 • สกุล:
  Pidorus
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 12:03 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 12:03 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง