ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Phthorimaea operculella


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Bryotropha solanella Boisduval, 1874

  Gelechia operculella Zeller, 1873

  Gelechia sedata Butler, 1880

  Gelechia tabacella Ragonot, 1880

  Gelechia terrella Walker, 1864

 • ชื่อสามัญ::
  - Potato Moth, Potato Tuberworm Moth, Tobacco Splitw
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหัวมันฝรั่ง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Gelechiidae
 • สกุล:
  Phthorimaea

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง