ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Pheidole megacephala


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Pheidole megacephala (Fabricius, 1793)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Atta testacea Smith, 1858

  Formica edax Forskål, 1775

  Formica megacephala Fabricius, 1793

  Myrmica laevigata Smith, 1855

  Myrmica suspiciosa Smith, 1859

 • ชื่อสามัญ::
  - Big-Headed Ant, Bigheaded Ant Coastal, Brown-Ant,
 • ชื่อไทย::
  - มดหัวโต, มดคันทุ่ง - มดคันทุ่ง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hymenoptera
 • วงศ์::
  Formicidae
 • สกุล:
  Pheidole

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง