ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Arca boucardi


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Arca boucardi Jousseaume, 1894
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Kobelt’s Ark
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Bivalvia
 • อันดับ:
  Arcida
 • วงศ์::
  Arcidae
 • สกุล:
  Arca
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2009
วันที่อัพเดท : 4 มิ.ย. 2564 09:31 น.
วันที่สร้าง: 4 มิ.ย. 2564 09:31 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง