ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Pelagia panopyra


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Pelagia panopyra Péron & Lesueur
 • Status:
  ACCEPTED
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Cnidaria
 • ชั้น::
  Scyphozoa
 • อันดับ:
  Semaeostomeae
 • วงศ์::
  Pelagiidae
 • สกุล:
  Pelagia

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง