ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Parmotrema euplectinum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Parmotrema euplectinum Elix, Noich. & Wolseley
 • Status:
  ACCEPTED
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Ascomycota
 • ชั้น::
  Lecanoromycetes
 • อันดับ:
  Lecanorales
 • วงศ์::
  Parmeliaceae
 • สกุล:
  Parmotrema

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง