ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Oxalis pes-caprae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Oxalis pes-caprae L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Acetosella abyssinica (Walp.) Kuntze

  Acetosella cernua (Thunb.) Kuntze

  Acetosella ehrenbergii (Schltdl.) Kuntze

  Bolboxalis cernua (Thunb.) Small

  Bulboxalis cernua (Thunb.) Small

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Oxalidales
 • วงศ์::
  Oxalidaceae
 • สกุล:
  Oxalis

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง