ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Oryctes rhinoceros


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Oryctes stentor Castelnau, 1840

  Scarabaeus rhinoceros Linnaeus, 1758

 • ชื่อสามัญ::
  - Coconut Rhinoceros Beetle, Rhinoceros Beetle
 • ชื่อไทย::
  - ด้วงแรดมะพร้าว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Dynastidae
 • สกุล:
  Oryctes
ที่มา : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
ปรับปรุงล่าสุด : 3 ก.ค. 2566
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง