ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Ophiothrix ciliaris


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Ophiothrix ciliaris (Lamarck, 1816)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Ophiothrix acestra H.L.Clark, 1909

  Ophiothrix carinata von Martens, 1870

  Ophiothrix ciliaris Müller & Troschel, 1842

  Ophiothrix melanogramma Bell, 1884

  Ophiothrix stabilis Koehler, 1904

 • ชื่อสามัญ::
  - Brittle star
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - ดาวเปราะหนามเล็ก
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Echinodermata
 • ชั้น::
  Ophiuroidea
 • อันดับ:
  Amphilepidida
 • วงศ์::
  Ophiotrichidae
 • สกุล:
  Ophiothrix
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 24 ก.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 22 ก.ค. 2562 18:27 น.
วันที่สร้าง: 22 ก.ค. 2562 18:27 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง