ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Apis andreniformis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Apis andreniformis Smith, 1857
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Apis florea andreniformis Smith, 1857

  Micrapis andreniformis (Smith, 1857)

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hymenoptera
 • วงศ์::
  Apidae
 • สกุล:
  Apis
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1995
ที่มา : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
ปรับปรุงล่าสุด : 3 ก.ค. 2566
วันที่อัพเดท : 24 มิ.ย. 2564 09:53 น.
วันที่สร้าง: 24 มิ.ย. 2564 09:53 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง