ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Oncorhynchus mykiss


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Fario gairdneri (Richardson, 1836)

  Onchorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)

  Onchorrhychus mykiss (Walbaum, 1792)

  Onchorynchus mykiss (Walbaum, 1792)

  Oncorhynchus gairdnerii (Richardson, 1836)

 • ชื่อสามัญ::
  - Rainbow Trout
 • ชื่อไทย::
  - ปลาเทราส์สายรุ้ง - ปลาเทร้าท์สายรุ้ง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Salmoniformes
 • วงศ์::
  Salmonidae
 • สกุล:
  Oncorhynchus
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ก.ค. 2566

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง