ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Oligonychus mangiferus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Oligonychus mangiferus (Rahman & Sapra, 1940)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Oligonychus terminalis (Sayed, 1946)

  Paratetranychus insularis McGregor, 1950

  Paratetranychus mangiferus Rahman & Sapra, 1940

  Paratetranychus terminalis Sayed, 1946

 • ชื่อไทย::
  - ไรแมงมุมมะม่วง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Arachnida
 • อันดับ:
  Prostigmata
 • วงศ์::
  Tetranychidae
 • สกุล:
  Oligonychus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง