ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Oligonychus coffeae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Oligonychus coffeae (Nietner, 1861)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Acarus coffeae Nietner, 1861

  Oligonychus coffeae (Neitner), 1861

  Oligonychus merwei Tucker, 1926

  Paratetranychus bioculatus (Wood-Mason, 1884)

  Tetranychus bioculatus Wainstein, 1956

 • ชื่อไทย::
  - ไรแดงมันสำปะหลัง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Arachnida
 • อันดับ:
  Prostigmata
 • วงศ์::
  Tetranychidae
 • สกุล:
  Oligonychus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง