ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Aphis craccivora


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Aphis craccivora Koch & C.L., 1854
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยอ่อนถั่ว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Aphididae
 • สกุล:
  Aphis
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ม.ค. 2567

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง