ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Nezara viridula


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Cimex smaragdulus Fabricius, 1775

  Cimex torquatus Fabricius, 1775

  Cimex viridula Linnaeus, 1758

  Nezara smaragdulus (Fabricius, 1775)

  Nezara viridula var. torquata (Fabricius, 1775)

 • ชื่อไทย::
  - มวนเขียวข้าว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Pentatomidae
 • สกุล:
  Nezara

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง