ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Mycobacterium paratuberculosis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Mycobacterium paratuberculosis Bergey & al., 1923
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - เชื้อโรค Paratuberculosis
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Actinobacteria
 • อันดับ:
  Actinomycetales
 • วงศ์::
  Mycobacteriaceae
 • สกุล:
  Mycobacterium

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง