ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Mustela furo


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Mustela furo Linnaeus, 1758
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - เฟอเรท
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Mammalia
 • อันดับ:
  Carnivora
 • วงศ์::
  Mustelidae
 • สกุล:
  Mustela

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง