ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Mustela erminea


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Mustela erminea Linnaeus, 1758
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Ferret
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - สโตทท์
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Mammalia
 • อันดับ:
  Carnivora
 • วงศ์::
  Mustelidae
 • สกุล:
  Mustela
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง