ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Moolgarda seheli


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Moolgarda seheli (Forsskål, 1775)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - ปลากระบอกฟ้า
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Mugiliformes
 • วงศ์::
  Mugilidae
 • สกุล:
  Crenimugil

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง