ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Montipora grisea


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Montipora grisea Bernard, 1897
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Pore coral
 • ชื่อไทย::
  - ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบพื้น
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Cnidaria
 • ชั้น::
  Anthozoa
 • อันดับ:
  Scleractinia
 • วงศ์::
  Acroporidae
 • สกุล:
  Montipora
วันที่อัพเดท : 20 พ.ย. 2562 13:51 น.
วันที่สร้าง: 20 พ.ย. 2562 13:51 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง