ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Mnemiopsis leidyi


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Mnemiopsis leidyi A.Agassiz, 1865
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Mnemiopsis mccradyi Mayer, 1900

 • ชื่อไทย::
  - หวีวุ้น
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Ctenophora
 • ชั้น::
  Tentaculata
 • อันดับ:
  Lobata
 • วงศ์::
  Bolinopsidae
 • สกุล:
  Mnemiopsis

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง