ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Meloidogyne spp.


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Hypsoperine Sledge & Golden, 1964

  Spartonema Siddiqi, 1986

 • ชื่อไทย::
  - ไส้เดือนฝอยรากปม
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Nematoda
 • ชั้น::
  Secernentea
 • อันดับ:
  Tylenchida
 • วงศ์::
  Heteroderidae
 • สกุล:
  Meloidogyne

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง