ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Acanthosquilla sirindhorn


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr, 1995
 • Status:
  SYNONYM
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Stomatopoda
 • วงศ์::
  Nannosquillidae
 • สกุล:
  Acanthosquilla
 • ปีที่ตีพิมพ์::
  1998
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 16:45 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 16:45 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง