ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Mastigocoleus testarum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Mastigocoleus testarum Lagerh.
 • Status:
  ACCEPTED
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Cyanobacteria
 • ชั้น::
  Cyanophyceae
 • อันดับ:
  Stigonematales
 • วงศ์::
  Nostochopsidaceae
 • สกุล:
  Mastigocoleus
วันที่อัพเดท : 25 ก.พ. 2564 15:37 น.
วันที่สร้าง: 25 ก.พ. 2564 15:37 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง