ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Anoplophora glabripennis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Anoplophora glabripennis Breuning, 1961

  Anoplophora laevigator Thomson, 1860

  Anoplophora nobilis Xu & Neng, 2007

  Cerosterna glabripennis Motschulsky, 1860

  Cerosterna laevigator Thomson, 1857

 • ชื่อไทย::
  - ด้วงหนวดยาว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Cerambycidae
 • สกุล:
  Anoplophora

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง