ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Maruca vitrata


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Maruca vitrata (Fabricius, 1787)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Botys bifenestralis Mabille, 1880

  Crochiphora testulalis Geyer, 1832

  Hydrocampe aquitilis Guérin-Méneville, 1832

  Maruca aquitilis (Guérin-Méneville, 1832)

  Maruca bifenestralis (Mabille, 1880)

 • ชื่อสามัญ::
  - Bean Pod Borer, Legume Pod Borer, Mung Moth, Lima
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหนอนเจาะฝักถั่ว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Crambidae
 • สกุล:
  Maruca

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง