ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Anopheles stephensi


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Anopheles stephensi Liston, 1901
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Anopheles folquei Mello, 1918

  Anopheles metaboles Theobald, 1902

  Anopheles mysorensis Sweet & Rao, 1937

  Neocellia intermedia Rothwell, 1907

 • ชื่อไทย::
  - ยุงก้นปล่อง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Diptera
 • วงศ์::
  Culicidae
 • สกุล:
  Anopheles

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง