ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Manihot esculenta


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Manihot esculenta Crantz
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Janipha aipi (Pohl) J.Presl

  Janipha manihot (L.) Kunth

  Jatropha aipi (Pohl) A.Moller

  Jatropha aipi (Pohl) Göpp.

  Jatropha diffusa (Pohl) Steud.

 • ชื่อสามัญ::
  - Cassava
 • ชื่อไทย::
  - มันสำปะหลังป่า - มันสำปะหลัง
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - Man kia (Lawa-Chiang Mai)
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Malpighiales
 • วงศ์::
  Euphorbiaceae
 • สกุล:
  Manihot
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิ.ย. 2566
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิ.ย. 2566
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิ.ย. 2566
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง