ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Lymantria dispar


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Bombyx dispar (Linnaeus, 1758)

  Liparis dispar (Linnaeus, 1758)

  Lymantria nesiobia Bryk, 1942

  Ocneria dispar (Linnaeus, 1758)

  Phalaena dispar Linnaeus, 1758

 • ชื่อไทย::
  - บุ้งขนยิปซี
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Erebidae
 • สกุล:
  Lymantria

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง