ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Lyctus brunneus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Lyctus brunneus Fabricius, 1793
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Lyctus carolinae Casey, 1891

  Lyctus costatus Blackburn, 1888

  Lyctus disputans Walker, 1858

  Lyctus jatrophae Wollaston, 1867

  Lyctus retrahens Walker, 1858

 • ชื่อสามัญ::
  - Powder-post Beetle
 • ชื่อไทย::
  - ด้วงขี้ผงไม้ยางพารา
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Bostrichidae
 • สกุล:
  Lyctus
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 10:35 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 10:35 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง