ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Liza parmata


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Liza parmata (Cantor, 1849)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - ปลาละเมาะ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Mugiliformes
 • วงศ์::
  Mugilidae
 • สกุล:
  Paramugil
วันที่อัพเดท : 30 มิ.ย. 2564 18:32 น.
วันที่สร้าง: 30 มิ.ย. 2564 18:32 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง