ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Litopenaeus vannamei


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - กุ้งขาว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Penaeidae
 • สกุล:
  Litopenaeus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง