ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Liriomyza huidobrensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Liriomyza huidobrensis Blanchard, 1926
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Agromyza huidobrensis Blanchard, 1926

  Liriomyza cucumifoliae Blanchard, 1938

 • ชื่อไทย::
  - แมลงวันหนอนชอนใบเบญจมาศ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Diptera
 • วงศ์::
  Agromyzidae
 • สกุล:
  Liriomyza

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง