ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Limnonectes jarujini


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Limnonectes jarujini Matsui, Panha, Khonsue & Kuraishi, 2010
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Jarujin's Stream Frog - Jarujin's stream frog
 • ชื่อไทย::
  - กบห้วยขาปุ่มใต้, กบห้วยขาปุ่มจารุจินต์ - กบห้วยขาปุ่มใต้ - กบห้วยจารุจินต์
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Amphibia
 • อันดับ:
  Anura
 • วงศ์::
  Dicroglossidae
 • สกุล:
  Limnonectes
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พ.ย. 2566
วันที่อัพเดท : 19 ธ.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 19 ธ.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง