ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Leucothoe spinicarpa


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Leucothoe spinicarpa Abildgaard, 1789
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Gammarus spinicarpa Abildgaard, 1789

  Leucothoe articulata

 • ชื่อไทย::
  - แอมฟิพอด
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Amphipoda
 • วงศ์::
  Leucothoidae
 • สกุล:
  Leucothoe

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง