ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Leucaena leucocephala


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Acacia glauca (L.) Willd.

  Acacia leucocephala (Lam.) F.Dietr.

  Acacia leucocephala (Lam.) Link

  Leucaena glabra Benth.

  Leucaena leucocephala (Lam.) Dewit

 • ชื่อสามัญ::
  - Cassie - Leucaena White popinac, Wild tamarind, Leadtree - False koa, Horse tamarind
 • ชื่อไทย::
  - กระถินยักษ์ - กระถิน
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - กระถินยักษ์ กระถินไทย กระถินบ้าน ผักก้านถิน ผักหนองบก กะเส็ดโคก กระเส็ดบก สะตอเบา ตอเบา - Krathin - กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี), กะตง กระถิน กระถินน้อย กระถินบ้าน ผักก้านถิน (สมุทรสงคราม), ผักก้านถิน (เชียงใหม่), ผักหนองบก (ภาคเหนือ), กระถินไทย กระถินบ้าน กระถินดอกขาว กระถินหัวหงอก (ภาคกลาง), ตอเบา สะตอเทศ สะตอบ้าน (ภาคใต้), กระถินยักษ์ เป็นต้น - กระถินยักษ์
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Fabales
 • วงศ์::
  Fabaceae
 • สกุล:
  Leucaena
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิ.ย. 2566
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิ.ย. 2566
ที่มา : ศิริพร ซึงสนธิพร
ปรับปรุงล่าสุด : 13 ธ.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง